Make your own free website on Tripod.com

MALAYSIAN GIRL GUIDE ASSOCIATIONPENUBUHAN, PENDAFTARAN DAN PENTADBIRAN
  • Pek Tunas Puteri, Pasukan Pandu Puteri, Unit Renjer Puteri dan Kelab Renjer Puteri  untuk kanak-kanak dan remaja wanita boleh ditubuhkan di mana-mana sahaja, seperti di ibu pejabat Pandu Puteri tempatan , sekolah menengah, serta kolej matrikulasi yang terdapat tingkatan enam.
 • Pasukan Kadet Pandu Puteri untuk bakal pemimpin boleh ditubuhkan di Ibu Pejabat Pandu Puteri tempatan, Maktab Perguruan dan Institusi Pendidikan.
 • Kelab Pandu Puteri untuk bakal pemimpin boleh ditubuhkan di ibu pejabat Pandu Puteri tempatan dan Institusi Pendidikan Tinggi,
 • Kelab Renjar Pandu Puteri , Kumpulan Sahabat Kepanduan dan Kumpulan Guild Trefoil untuk wanita dewasa boleh ditubuhkan di ibu pejabat pandu Puteri tempatan, tempat kerja dan di kawasan perumahan .

PENDAFTARAN

 • Pek Tunas Puteri , Pasukan Pandu Puteri , Unit Renjer Puteri , kelab pandu Puteri , Kelab Renjer Puteri , Kumpulan Sahabat Kepanduan dan Guild Trefoil hendaklah disahkan oleh Pesuruhjaya Daerah serta didaftarkan secepat mungkin .
 • Borang pendaftaran boleh didapati daripada ibu pejabat kebangsaan atau ibu pejabat negeri .
 • Borang pendaftaran hendaklah dilengkapkan dan dihantar melalui Pesuruhjaya Daerah dan ketua Pesuruhjaya Negeri kepada ibu pejabatt kebangsaan bersama-sama dengan yuran pendaftaran .
 • Yuran pendaftaran henya dibayar sekali .
 • Pek, Pasukan, Unit, Kelab , dan kumpulan dikehendaki membaharui pendaftarannya dan mengemaskinikan bilangan ahlinya dengan ibu pejabat kebangsaan melalui Pesuruhjaya Daerah dan ketua Pesuruhjaya Negerinya.
 • Pembaharuan  pendaftaran beserta bayaran yuran ahli dihantar ke ibu pejabat kebangsaan tidak lewat daripada 31 Mac setiap tahun .
 • Sijil pendaftaran ialah hakmilik  Pek, Pasukan, Unit dan Kelab. Jika sijil hilang, bayaran akan dikenakan untuk sijil ganti .

KEPIMPINAN

 • Setiap Pek Tunas Puteri atau Pasukan Pandu Puteri atau Unit Renjer Puteri atau Kelab Renjer Puteri perlu dipimpin  oleh wanita dewasa yang akan dikenali sebagai :

          Pek Tunas Puteri

          Pemimpin     : Kakak Setia             

          Penolong      : Siti Setia

          Pasukan Pandu Puteri

          Pemimpin     : Kapten                     

          Penolong      : Leftenan

          Unit Renjer Puteri

          Pemimpin     : Kapten                     

          Penolong      : Leftenan

          Kelab Renjer Puteri

          Pemimpin     : Kapten                     

          Penolong      : Leftenan

BILANGAN AHLI

Pasukan Puteri Tunas        : Minima 12 orang , Maksima 36 orang

Pasukan Puteri  Remaja    : Minima 16 orang , Maksima 36 orang

Pasukan Puteri Renjer      : Minima 8 orang   , Maksima 36 orang

Kelab Puteri  Renjer           :Minima 8 orang    , Maksima 36 orang

Sekiranya terdapat kurang daripada bilangan minimum , kebenaran khas boleh diperolehi daripada Ketua Pesuruhjaya Malaysia Persatuan pandu Puteri Malaysia .

 • Semua pasukan  dipimpin oleh pemimpin berwaran atau seorang Jurulatih
 • Pihak yang ingin menubuhkan Pasukan  Puteri Tunas atau Pasukan  Puteri Remaja atau  Puteri Renjer dan Kelab Puteri Renjar  boleh menghubungi ...
 • PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA, WISMA PANDU PUTERI , PETI SURAT 1121, JALAN PANTAI BAHARU , 59700 KUALA LUMPUR.

      KEWANGAN PERSATUAN

 • Perbelanjaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia dibiayai sebahagiannya daripada kutipan yuran ahli , hasil jualan peralatan kepanduan , usaha mengisi tabung Persatuan , sumbangan derma yang diterima , serta punca kewangan lain yang telah dipersetujui.
 • Setiap Pasukan  mengurus hal kewangan mereka sendiri.
 • Setiap  Pasukan atau Kumpulan atau Guild hendaklah  membuat kutipan yuran daripada ahli -ahlinya.
 • Semua pemimpin perlu menyimpan akaun yang akan diperiksa oleh Pesuruhjaya  Daerah . Akaun yang melibatkan wang yuran ahli boleh diperiksa oleh semua ahli berkenaan.
 • Yuran  keahlian muda: RM2.00 setahun  , Ahli Dewasa; RM5.00 setahun dan ahli seumur hiduo sebanyak RM200.00 sekali sahaja .PENUBUHAN KADET , KELAB , PASUKAN KELAB RENJER , KUMPULAN SAHABAT KEPANDUAN , KUMPULAN GUILD TRIFOIL DAN JAWATANKUASA TEMPATAN
 PANDU PUTERI KADET

 • Bertujuan menghasilkan pemimpin muda yang memahami dan menguasai kemahiran asas kepanduan serta konsep dan peranan kepimpinan dalam pergerakan Kepanduan .
 • Bertapak di Maktab atau Institusi Pendidikan .
 • Bilangan ahli Pasukan Kadet Pandu Puteri ialah minimum 8 orang dan maksima 50 orang
 • Sekiranya terdapat kurang daripada 8 orang , kebenaran khas boleh diperoleh daripada ketua Pesuruhjaya Malaysia , Persatuan pandu Puteri Malaysia.
 • Pasukan Kadet Pandu Puteri dipimpin oleh seorang pemimpin berwaran atau seorang jurulatih .
 • Jawatankuasa  terdiri daripada ; Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan Ahli jawatankuasa kecil.

KELAB PANDU PUTERI

 • Menyediakan remaja wanita dan wanita dewasa memimpin dan melaksanakan tanggungjawab sebagai Pemimpin Muda dalam Pergerakan Kepanduan , khasnya dalam Persatuan pandu Puteri Malaysia .
 • Bergiat di institusi pendidikan tinggi ( Universiti atau Kolej awam dan swasta).
 • Bilangan ahli minima 8 orang , maksima 50 orang, sekiranya kurang dari 8 orang kebenaran khas diperlukan .
 • Jawatankuasa terdiri daripada; Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan Jawatankuasa kecil .

PASUKAN KELAB PANDU PUTERI RENJER

 • Menyediakan remaja wanita dan wanita dewasa memimpin dan melaksanakan tanggungjawab  sebagai ahli dalam Pergerakan Kepanduan , khasnya dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia.
 • Boleh ditubuhkan ditempat kerja dan kawasan perumahan .
 • Terbuka kepada semua wanita dan wanita dewasa yang berminat menceburi diri dalam Pergerakan Kepanduan atau meneruskan penglibatan dalam Pergerakan kepanduan selepas meninggalkan alam persekolahan di sekolah atau institusi pendidikan tinggi .
 • Ahli jawatankuasa terdiri daripada ; Pengersui , Setiausaha, Bendahari dan Jawatankuasa kecil.

KUMPULAN SAHABAT KEPANDUAN

 • Wanita dewasa yang berminat menceburi bidang Kepanduan dan menikmati acara sosial Kepanduan walaupun tidak pernah menjadi ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia boleh menganggotai Kumpulan Sahabat Kepanduan . Dengan demikian , mereka boleh  dilantik atau dijemput  menjadi Ahli Jawatankuasa Kecil, Kumpulan Kerja dan Pasukan Kerja. Kumpulan Sahabat Kepanduan membantu mendapatkan tajaan dan derma , memberi khidmat dan menyokong Persatuan Pandu Puteri Malaysia di peringkat Kebangsaan , Negeri , Daerah atau Unit.
 • Bilangan ahli minima 8 dan  maksima 50 orang.Kebenaran khas diperlukan sekiranya ahli kurang daripada 8 orang.
 • Ahli jawatankuasa terdiri daripada ; Pengerusi , Setiausaha, Bendahari dan Ahli Jawatankuasa kecil.
 • Penasihat Kumpulan Sahabat Kepanduan merupakan seorang Pesuruhjaya.

KUMPULAN GUILD TREFOIL

 • Dianggotai oleh sekumpulan bekas ahli kepanduan yang ingin terus secara langsung dalam kegiatan kepanduan , memberi khidmat dan sokongan , mendapatkan tajaan dan derma untuk Persatuan pandu Puteri Malaysia diperingkat Kebangsaan , negeri dan Daerah.
 • Bilangan ahli kumpulan ialah minima 8 orang dan maksima 50 orang. Bilangan kurang dari 8 perlu mendapat kebenaran khas.
 • Jawatankuasa terdiri daripada ; Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan Ahli Jawatankuasa kecil.
 • Penasihat Kumpulan Guild Trefoil ialah seorang Pesuruhjaya.

   JAWATANKUASA TEMPATAN

 • Boleh ditubuhkan oleh Pesuruhjaya Daerah atau ketua Pesuruhjaya Negeri bagi satu tempoh masa tertentu berasaskan Projek Kepanduan umpamanya  Projek Pembinaan bangunan Persatuan , Projek Lawatan Persahabatan atau Projek Usaha Mengisi Tabung Persatuan .
 • sebaik-baiknya dianggotai oleh 60% ahli berpakaian seragam ( Pandu Puteri) dan 40% ahli tidak berpakaian seragam yang terdiri daripada Penasihat , Pengerusi , Setiausaha , Bendahari dan Pengerusi Jawatankuasa Kecil ( mengikut keperluan) .
 • Gelaran Jawatankuasa tempatan menggantikan gelaran ' Local Association'.

SUMBER MAKLUMAT : DASAR PERTUBUHAN DAN UNDANG-UNDANG AM , PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA 2004 hingga 2009: DIEDARKAN OLEH IBUPEJABAT KEBANGSAAN PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA, KUALA LUMPUR.